Uden grænser
Tanken med denne gruppe, er at samle alle danske evt nordiske udøvere i et fælles forum.

Gruppen er semi lukket/åben, forstået på den måde, at man skal som minimum have deltaget i et basiskursus inden for shamanisme. Det er ikke gruppens opgave, at indføre nye i shamanismen; men at støtte hinanden i vores udvikling. Selvom der er måtte være store forskelle på de retninger vi er startet op inden for; må der dog være nogle fælles nævnere, der gør at vi kan støtte hinanden, og hjælpe hinanden videre på vores vej.

Her ulmer det allerede i det jysk/fynske med fælles arrangementer vedrørende Vintersolhverv og Svedehytter. Der arbejdes på at lave en shamanistisk "sommerlejr" i sommeren 2004, se datoer under Aktiviteter. Sommerlejr er nok så meget sagt endnu, da vi ikke ved om bliver en enkelte dag, en weekend eller en hel uge. Første satsning går på en enkelt dag, eventuelt en weekend.