Trommegruppen

 

Den oprindelige gruppe udspringer af CORE Shamanisme, og er nu opløst, og der er dannet ny grupper. Dermed er de oprindelige ideer med denne hjemmeside er gået fløjten, men så må vi jo se hvad vi kan få ud af stumperne.

Jeg har længe haft et ønske om at arbejde med andre danske/nordiske shamaner. Selvom der er mange retninger indenfor shamanismen; må det dog kunne lade sig gøre at samles på tværs af de retninger man måtte befinde sig i. Måske ikke dagligt; men så dog med mellemrum.

Jeg vil derfor bruge siden til at lave en oversigt over diverse danske trommegrupper, shamaner, eller folk der "dyrker" shamanisme m.m.. Målet vil være at lave en kæmpestor trommegruppe, hvor alle der har lyst kan deltage.  Dog må det forudsættes at deltagerne grundlæggende er i stand til at rejse, da det ikke er gruppens opgave at viderebringe til nye; men derimod støtte hinanden i at "vokse". Hermed menes at nye bør tage et basiskursus, hos dem der udbyder basiskurser. Nogle udbydere er nævnt under Links. Det kan ikke udelukkes, at nogle af gruppens medlemmer på sigt individuelt vil tilbyde Shamanistiske eller Shamanistisk inspirede kurser.

Hvis du ønsker at indgå i en trommegruppe, så har jeg den naive forventning, at man siger fra igen, hvis man har fundet sammen med nogen man ikke svinger med, eller som vil tage magten i gruppen uanset, hvor de måtte have været på basiskursus eller, hvor erfarne de må være eller ikke være.

I første omgang vil jeg sigte mod et dansk forum; men overvejer at tage skandinavien med på længere sigt. Dansk, Norsk og Svensk er  ikke længere fra hinanden, end at man godt kan snakke sammen uden de store sprogbarriere, hvis viljen til det er der.

Hvis du/I, eller jeres aktiviteter ikke er på siden; men gerne vil være det, kan du maile til